Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Verksamhet

SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING är en villaägarförening i sydöstra Stockholm för småhusen söder om Sockenvägen, mellan Bagarmossen och Skogskyrkogården, ned till och med Pungpineområdet. (Se karta).

Föreningen finns till för att öka trivseln för oss boende och att ta tillvara våra intressen mot myndigheterna. Föreningen har sitt årsmöte i mars och arrangerar till Valborg en uppkattad fest på gräsplanen vid Kanslervägens ända. Vi delar ut information till våra medlemmar i december, februari och april. Vi uppdaterar också vår hemsida med aktuell information och gör regelbundna E-postutskick och vid extra ordinära händelser av brådskande natur.

Föreningen grundad 1927

Det var den första samlade bebyggelse som förtjänade namnet SKARPNÄCK, efter avstyckningar av de stora ägorna från herrgården Skarpnäcks Gård.

Föreningen grundades redan 1927, så här finns 80 års erfarenhet! Många boende har varit med nästan sedan pionjärtiden, och många hus har gått i arv. Under länken Historia/Galleri kan ni finna en fyllig information om historien och bilder från området.

Medlemsskap

Cirka 475 fastigheter i vårt området är medlemmar. Årsavgiften ska vara betald till föreningens plusgirokonto (15 97 65 - 7) före maj månads utgång. Styrelsen skickar ut betalningsanmodan i god tid innan dess. Årsavgiften är endast 75:-.

För medlemsregistret måste vi ha namn, adress, telefonnummer och e-postadress, den senare för att kunna skicka vårt nyhetsbrev.

Som medlem har man tillgång till föreningens materialuthyrning, som tillhandahåller det mesta man kan behöva vid målning, reparation och trädgårdsskötsel, se vidare under länken Uthyrningsmateriel.

Kontakter till föreningen

Föreningens E-postadress är info(at)skarpnack.org . Kontakta oss gärna med frågor om eller synpunkter på vad som sker i vårt område. Vi är också måna att ha korrekta medlemsuppgifter så vv meddela oss vid ändrade medlemsuppgifter och/eller e-postadresser.

Föreningens postadress är Arbetsvägen 22, 128 38 Skarpnäck.
Organisationsnummer 802003-0196.
Plusgiro 15 97 65 - 7.

Ni är också välkomna att kontakta oss i styrelsen enligt nedan.

Styrelse och Funktionärer, 2012

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 5 gånger om året.

Ordförande Jan Gustavsson 08 - 648 77 15 E-post
Kassör Jan Truedsson 0760 - 30 62 95
Ledamot Mats Behrenfelt 08 - 649 89 52
Ledamot Jan Söderberg 08 - 649 24 03
Ledamot Karin Månsson 08 - 659 1556
Styrelsesuppleanter
Lars Törnros 073 - 439 08 59
Per Åström 08 - 649 71 15
Heléne Källgården 0737 - 29 37 56
Revisorer
Birgitta Einarsson 08 - 659 91 43
Lars Ekvall 08 - 648 67 29
Revisorssuppleanter
Eva Ångström 08 - 39 38 27
Daniel Unge 08 - 124 01 688
Materialförvaltare
Stephan Kull uthyrning 0700 - 90 97 05
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
Tommy Karlsson 070 - 7670420
Stephan Kull 070 - 736 62 63
Per Synnergård 08 - 644 59 21

Styrelsemötesprotokoll


Stadgar


Verksamhetsberättelser


Årsmötesprotokoll