Verksamhetsberättelse 2000
Föreningen hade vid årets slut 425 medlemmar. Av områdets 515 hus är detta en medlemsgrad på 83%. Under 2000 har föreningen haft följande styrelse och övriga funktionärer: Ordförande - Ulf Svahn, Emilie Högqvists väg 12 (*) 
Styrelse och funktionärer
 • Ordförande - Ulf Svahn
  Emilie Högqvists väg 12 (*)
  Sekreterare - Jan Sundin
  Flitgränd 7 (*)
 • Kassör - Stephan Kull
  Arbetsvägen 9 (*)
 • Vice ordförande - Göran Lindell
  Hagtornsvägen 47
 • Vice sekreterare - Britt Eriksson
  Gamla Tyresövägen 405 
 • Suppleanter
  Nils Beijer, Riksrådsvägen 38 (*) 
  Lars Frick, Sockenvägen 542 (*) 
  Per Zetterqvist, Kanslersvägen 5 (*) 
 • Revisorer
  - Ingrid Konbjer, Arbetsvägen 3 
  - Birgitta Einarsson, Arbetsvägen 10 (*)
 • Revisorssuppleanter
  - Lars Jacobsson, Lugna gatan 17 (*) 
  - Fred Åkerström, Länsmansvägen 32 (*)
 • Materialförvaltare - Tony Andersson, Skarpnäcksvägen 61 (*) 
 • Valkommitté
  - Hans Severinson (sammankallande) (*) 
    Hagtornsvägen38
  - Lars Ekvall, Kanslersvägen 9 (*) 
  - Tony Andersson, Skarpnäcksvägen 61 (*) 

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.

Verksamheten under år 2000 kan sammanfattas under följande rubriker
Föreningen egen hemsida på Internet
Styrelsen har (m.h.a. Michael Kender) under året arbetat fram föreningens egen hemsida på Internet som nu är färdig och utlagd. Styrelsens förhoppning är att medlemmarna skall hitta relevant information om föreningen på hemsidan, samt ge styrelsen information om intressanta händelser som kan läggas ut på hemsidan. Adressen är www.skarpnackstradgardsstad.nu 

Valborgsmässofest
För tolfte året genomfördes föreningens valborgsmässofest med majbrasa på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör plus orkester gjorde kvällen mycket trevlig. För att få tillstånd för majbrasan fick föreningen hyra en brandpost och låna vattenslang av säkerhetsskäl. Tyvärr var det flera personer som lade på ris och annat brännbart på brasan alldeles för tidigt. Upprepas detta kan vårt tillstånd för brasan riskeras.

Materialuthyrning
Fasadställningar, högtrycksaggregat, partytält och stegar har till en låg kostnad för medlemmarna varit flitigt uthyrda under året.

Föreningsstuga
Styrelsen har bevakar möjligheten att hyra en lokal inom området för att använda som föreningsstuga och till uthyrning bland föreningens medlemmar.

Söderbyfesten
Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Söderbyfesten som hölls i augusti 2000.

Grundskadeprojekt, trafiksituationen längs Sockenvägen
Ett informationsmöte/diskussionsmöte hölls den 9 oktober för att informera om möjliga skäl till marksättningar och sprickbildning i grunderna för berörda fastigheter, samt att informera om en enkät som skulle distribueras till berörda fastighetsägare. Enskede Villaägareförening var också inbjudna till mötet då även deras medlemmar delvis är berörda. Olle Atling och Lars Åkerberg från Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 10 håller i detta projekt som kommer att fortsätta under 2001. Samarbetet med Enskede Villaägareförening har även lett till att vi agerat samtidigt med brevskrivande till Stockholms Gatu- och Fastighetsnämnd avseende trafiken längs Sockenvägen. Detta för att minimera skakningar i fastigheterna från tung trafik som eventuellt kan vara upphov till sprickbildning i fastigheterna.

Skarpnäck i februari 2001

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Ulf Svahn Göran Lindell Jan Sundin Britt Eriksson Stephan Kull

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: vb2000

Uppdaterad: 2003-02-19