Verksamhetsberättelse 2003

Föreningen hade vid årets slut 402 medlemmar. Av områdets 515 hus är detta en medlemsgrad på 78 %.
 
Styrelse och funktionärer
 • Ordförande Ulf Svahn (*), Emilie Högqvists väg 12 
 • Vice ordförande Göran Lindell (*), Hagtornsvägen 47
 • Sekreterare Kari Hasselberg, Hagtornsvägen 45
 • Kassör Stephan Kull, Arbetsvägen 9 
 • Vice sekreterare Nils Beijer (*), Riksrådsvägen 38
 • Suppleanter
  Jan Sundin
  (*), Flitgränd 7
  Anders Wennersten
  (*), Presidentvägen 19
  Agneta Månsson Broberg
  (*), Flädervägen 2
 • Revisorer
  Ingrid Konbjer
  (*), Arbetsvägen 3
  Lars Ekvall, Kanslersvägen 9
 • Revisorssuppleanter
  Fred Åkerström
  (*), Länsmansvägen 32
  Birgitta Einarsson
  (*), Arbetsvägen 10
 • Materialförvaltare
  Jan Wickman, Sockenvägen
 • Valkommitté
  Hans Severinson
  (*), sammankallande, Hagtornsv 38
  Per Zetterqvist
  (*), Kanslersvägen 5
  Anders Broberg
  (*), Sockenv 524

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden. 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.
 

Verksamheten kan under 2003 sammanfattas under följande rubriker
 
Föreningen egen hemsida på Internet
Hemsidan underhålls kontinuerligt där vi får hjälp av vår expert Michael Kender. Styrelsen är intresserad av att låna gamla fotografier som visar hur området såg ut tidigare, samt annan historik som i sådana fall scannas in och läggs ut på hemsidan. Adressen till hemsidan är www.skarpnackstradgardsstad.nu


Valborgsmässofest
Föreningens valborgsmässofest med majbrasa genomfördes på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör plus orkester gjorde kvällen mycket trevlig. För att få tillstånd för majbrasan fick föreningen hyra en brandpost och låna vattenslang av säkerhetsskäl.

Materialförvaltare och materialuthyrning
Styrelsen utsåg Jan Wickman till ny materialförvaltare i september 2002.
Fasadställningar, högtrycksaggregat, partytält och stegar har till en låg kostnad för medlemmarna varit flitigt uthyrda under året.

Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen
Visst samarbete har förevarit med Enskede Villaägareförening angående trafiken på Gamla Tyresövägen.

Söderbyfesten
Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Söderbyfesten som hölls i augusti 2003.

Skarpnäck i februari 2004

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Ulf Svahn Göran Lindell Kari Hasselberg Stephan Kull Nils Beijer

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: vb2002

Uppdaterad: 2004-02-28