STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2005

Föreningen hade vid årets slut 423 medlemmar. Av områdets 509 hus är detta en medlemsgrad på 83 %.

Under 2005 har föreningen haft följande styrelse och övriga funktionärer:

Ordförande Agneta Månsson Broberg, Flädervägen 2 (*)

Vice ordförande Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6

Sekreterare Lillianne Nyberg, Lugna gatan 15

Kassör Anders Wennersten, Presidentvägen 19 (*)

Vice sekreterare Kari Hasselberg, Hagtornsvägen 45

Suppleanter Clas Barkman, Hagtornsvägen 34 (*)

Charlotta Nicander, Presidentvägen 1 (*)

Jan Söderberg, Drotsvägen 13 (*)

Revisorer Ingrid Konbjer, Arbetsvägen 3 (*)

Lars Ekvall, Kanslersvägen 9

Revisorssuppleanter Anders Broberg, Flädervägen 2 (*)

Birgitta Einarsson, Arbetsvägen 10 (*)

Materialförvaltare Stephan Kull, Arbetsvägen 9

Valkommitté Hans Severinson, Hagtornsvägen38 (*)

Nils Beijer, Riksrådsvägen 38 (*)

Ulf Svahn, Emilie Högqvists väg 12 (*)

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden.

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

Verksamheten kan under 2005 sammanfattas under följande rubriker:

 

Valborgsmässofest

Föreningens valborgsmässofest med majbrasa genomfördes på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör och dragspelare gjorde kvällen mycket trevlig. För att uppfylla villkoren i brandtillståndet så bar vi före antändning åt sidan en del material som fick brännas upp lite senare under kvällen.

Materialutlåningen

Vårt material har varit flitigt utlånat under året. Vi planerar nu under 2006 köpa in en mossrivare och en belysning till tältet och eventuellt också ett nytt tak till tältet.

Information om materialen hittar ni på vår hemsida eller så kan ni kontakta vår materialförvaltare Stephan Kull på 073-730 29 17.

Planer på nybyggnationer i vårt närområde

Flera detaljplaner har varit ute på remiss för nybyggnation utmed Sockenvägen, vid gamla tunnelbanevallen vid Fogdevägen och vid Gamla Tyresövägen utanför Pungpinan.

Styrelsen har bevakat dessa planer och gått ut med särskild skriftlig information till de närmast boende

Trafikfrågor

På årsmötet startade vi upp en trafikgrupp som sedan arbetat i smågrupper för Riksrådsvägen/Kanslersvägen, Ga Tyresövägen och Sockenvägen.

Resultatet från smågrupperna finns beskrivet på vår hemsida. Styrelsen har författat en skrivelse som vi tillsammans med Enskede Villaförening skickat in till staden, där vi pekar på behovet av 30 km hastighetsgräns på hela Sockenvägen och där vi vill se att ett samrådsförfarande runt den kommande byggtrafiken kommer till stånd.

Föreningens och områdets historia

I föreningens arkiv finns ett fint material som delar av styrelsen börjat att gå igenom och sammanställa. Vi berättar mer om detta vid årsmötet.

Föreningen föräldravandrarna

Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Föreningen föräldravandrarna som nattvandrar i Bagarmossen och Fältet.

Nyinflyttade i området

Styrelsen har gått ut med ett utskick till de cirka 25 nyinflyttade där vi önskat välkommen till området och berättat om föreningen och dess verksamhet

 

 

Skarpnäck i februari 2006

 

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Agneta Månsson-Broberg Mats Behrenfelt Lillianne Nyberg Kari Hasselberg Anders Wennersten