Verksamhetsberättelse 2002
Föreningen hade vid årets slut 410 medlemmar. Av områdets 515 hus är detta en medlemsgrad på 80 %.
Styrelse och funktionärer
 • Ordförande Ulf Svahn (*), Emilie Högqvists väg 12 
 • Sekreterare Jan Sundin (*), Flitgränd 7
 • Kassör Stephan Kull (*), Arbetsvägen 9 
 • Vice ordförande Göran Lindell, Hagtornsvägen 47
 • Vice sekreterare Nils Beijer, Riksrådsvägen 38
 • Suppleanter
  Lars Frick
  (*), Sockenvägen 542
  Kari Hasselberg
  (*), Hagtornsvägen 45
  Anders Broberg
  (*), Sockenvägen 524
 • Revisorer
  Ingrid Konbjer, Arbetsvägen 3
  Birgitta Einarsson
  (*), Arbetsvägen 10
 • Revisorssuppleanter
  Fred Åkerström
  (*), Länsmansvägen 32
  Lars Ekvall
  (*), Kanslersvägen 9
 • Materialförvaltare
  Jan Wickman, Sockenvägen
 • Valkommitté
  Hans Severinson
  (*), sammankallande, Hagtornsv 38
  Per Zetterqvist
  (*), Kanslersvägen 5
  Agneta Månsson Broberg
  (*), Sockenv 524

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden. 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.

Verksamheten kan under 2002 sammanfattas under följande rubriker
Föreningen egen hemsida på Internet
Hemsidan underhålls kontinuerligt där vi får hjälp av vår expert Michael Kender. Styrelsen är intresserad av att låna gamla fotografier som visar hur området såg ut tidigare, samt annan historik som i sådana fall scannas in och läggs ut på hemsidan. Adressen till hemsidan är www.skarpnackstradgardsstad.nu


Valborgsmässofest
Föreningens valborgsmässofest med majbrasa genomfördes på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör plus orkester gjorde kvällen mycket trevlig. För att få tillstånd för majbrasan fick föreningen hyra en brandpost och låna vattenslang av säkerhetsskäl. Tyvärr var det flera personer som lade på ris och annat brännbart på brasan alldeles för tidigt. Upprepas detta kan vårt tillstånd för brasan riskeras.

Materialförvaltare och materialuthyrning
Styrelsen utsåg Jan Wickman till ny materialförvaltare i september. Fasadställningar, högtrycksaggregat, partytält och stegar har till en låg kostnad för medlemmarna varit flitigt uthyrda under året. En ny byggställning som täcker en fasad köptes in. Bilder på den finns på föreningens hemsida.

Materialboden
Vår materialbod har fått betonggolv över hela golvytan. Vissa förberedelser har gjorts för att sätta upp lampor inomhus. 

Söderbyfesten
Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Söderbyfesten som hölls i augusti 2002.

Skarpnäck i februari 2003

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Ulf Svahn Göran Lindell Jan Sundin Stephan Kull Nils Beijer

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: vb2002

Uppdaterad: 2003-03-04