Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Städning, grönytor mm

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för områden som de kommunala förskolorna och äldreomsorgen etc. De har också handläggare som ansvarar för den yttre miljön som sedan operativt sköts av entreprenörer

Ta gärna själv kontakt med handläggarna, vi har haft många positiva erfarenheter av få hjälp av dem.

Trafikfrågor

Trafikkontoret ansvarar för gator, vägar och trafikanordningar. Och från och med 2006 också för träden utmed Sockenvägen och Gamla Tyresövägen. Trafikkontoret har också en felcentral dit man kan vända sig med alla typer av problem i den yttre fysiska miljön.

För frågor som rör enklare gatunderhåll, t.ex. s.k. potthål, så är det felanmälan som gäller. I övriga frågor så rekommenderar vi att ni först kontaktar någon av oss i föreningens styrelse.

Parkeringsbestämmelser

Gällande från och med november 2012

I Skarpnäcks Trädgårdsstad, från Pungpinan norrut till Sockenvägen, gäller sedan den 1 november 2012 PYTT, parkering i ytterstaden. Länk till Stockholms parkeringsbestämmelser. På ena sidan av våra vägar, gränder och gator är det ständigt parkeringsförbud, vanligen den sida som har belysning och gångbana. På den andra sidan är det mellan 1 november och 15 maj parkeringsförbud en dag i veckan för städning/plogning. Övriga tider: parkering tillåten. Resten av året gäller 7-dagarsparkering på denna sida.

Mellan klockan 22 och 06 är det förbjudet att parkera tunga fordon, med eller utan släp.

Arbetsfordon, t.ex. grävmaskiner, finns det inga bestämmelser för! De får därför ställas upp nattetid vid trottoar.

Container ska ha tillstånd från Trafikkontoret för att få ställas på allmän plats.

De flesta av oss har en tomt att parkera på. För framkomlighet och trivsel bör detta utnyttjas.

Sophämtning

Myndighetsansvaret för renhållningen ligger hos trafikkontoret . Entreprenören som gör jobbet är Liselott Lööf AB. Alla får förstås ringa till entreprenören, men det är endast klagomål till Trafikkontoret (felanmälan), som kommer stans förvaltning till kännedom!

Sedan 1 januari 2010 har vi en speciell överenskommelse om hämtningen som beskrivs här. Observera också att soptunnorna inte permanent får stå på kommunens mark utanför tomten.

Anmälan vid utebliven sophämtning här

Återvinningscentraler

På Stockholms hemsida finns information om lämningsställen för avfall som inte går i hushållsoporna. Vanligt skräp slängs i Högdalen eller i Östberga. Trädgårdsavfall lämpligen på den speciella stationen i Högdalen bakom bilprovningen.

Riskavfall, kemiskt (färg, lösningsmedel, insektsgift t.ex.) och elektronik (upp till och med mikrovågsugn) kan även lämnas i den mobila miljöstationen som åker runt i stan.

Polis/inbrott

På polisens hemsida finns uppgift om hur man kommer i kontakt med dem och gör anmälan. På denna sida finns information om brott som skett senaste dygnen. Samverkan mot brott innehåller tips mot brott och redovisar brottstatistik (vårt område redovisas under områdena Pungpinan och Enskededalen)

För att stävja inbrott så är det viktigaste god grannsamverkan (informera när ni är borta och hjälp till att se efter varandras hus etc). Larm verkar också avskräckande, men vi har exempel där varken larm eller närvaro i hemmet hindrat tjuvar. Vid grövre inbrott och speciellt fall av serieinbrott så vill vi gärna att ni ger information till styrelsen, så denna kan skicka ut e-post till alla medlemmar för att öka vaksamheten. Antalet rapporterade inbrott i området Pungpinan har varit per år från 2002 tom 2010: 6,4,7,7,3,4,5,5,5 vilket innebär att ca 1 av 100 drabbats per år. I området Enskededalen, som till 3/4 omfattar hus norr om vårt område, är sifferraden 3,2,11,12,8,4,4,11,4 vilket innebär att ca 1 av 100 drabbats.

Statistiken för bilstölder och inbrott i bilar är osäker då många bilar parkerade utanför själva husområdet ingår och siffrorna kan variera pga serietillgrepp. Sifferraderna för Pungpinan är 5,3,3,5,15,3,5,1,3 (Bilstölder 2002-2010) och 18,19,19,31,16,12,18,10,11 (Inbrott i bilar 2002-2010), Enskededalens sifferrader är 12,9,6,11,16,12,8,4,4 och 29,26,36,27,20,27,22,18,17.

Brandmyndigheter mm

Brandförsvaret i Storstockholm ansvarar för brandsläckning och sotning. Svenska Brandskyddsföreningen ger tips mm. Miljöförvaltningen" anger regler för eldning inom- och utomhus.

För sotning kan man numera anlita vilken sotarmästare man vill, man får t.o.m. sota själv efter särskild prövning. I praktiken har Stockholms stad lagt ut sotningsdistrikten på entreprenad. Entreprenören ska hålla reda på sotningsintervallen, som är vart annat år för eldstäder typ oljepanna, och vart fjärde år för braskaminer. Imkanaler sotas inte numera. ”Vår” sotare är Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB. På Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbunds hemsida ange Stockholm och distrikt 2.

Brandvarnare är sedan 2001 obligatoriskt att ha. Eldning på tomten av trädgårdsavfall är bara tillåtet under v 18 och 40 och om ingen för grannarna störande rök uppstår. Man måste också ha reda på eventuella väderberoende eldningsrestriktioner.