Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Stadgeändring 2012-2013

På årsmötet 2012 presenterade styrelsen ett förslag till nya stadgar, vilket antogs enhälligt av årsmötet. Årsmötet 2013 bekräftade detta beslut.

Anledningen till en önskan om stadgeändring är förändringar i föreningens omvärld och dess arbetssätt. Stadgeändring ska godkännas vid två på varandra följande medlemsmöten.

Nuvarande stadgar.

Föreslagna stadgar.

Jämförelse mellan gamla och nya stadgar.