Skarpnäck i februari 2009
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 492 medlemmar.

Styrelse och funktionärer har varit:

Ordförande Hans Severinson, Hagtornsvägen 38

Kassör Anders Wennersten, Presidentvägen 19

Ledamöter Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6

Jan Gustavsson, Statsrådsv 1

Jan Söderberg, Drotsvägen 13

Suppleanter Lars Claesson Flädervägen 3

Karin Månsson Lugna Gatan 20

Marianne Sjöström Skattmästarv 5

Revisorer Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall

Revisorssuppleanter Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson

Valberedning Ulf Svahn, sammankallande, tel 39 13 84, samt Nils Beijer och

Christer Ångström

Materialförvaltare Stephan KullStyrelsen har under året hållit 5 protokollförda möten och 3 möten i arbetsgrupper.

2008 års verksamhet kan sammanfattas under följande rubriker:


Årsmötet Årsmötet 2008 hölls 13 mars i lilla salen i Fyren, med ca 40 närvarande.Tyresö Trädgårdssällskap informerade om sin verksamhet, om trädgården som hobby och välkomnade oss som medlemmar.Bland besluten på årsmötet var att inrätta en miljögrupp i föreningen.

Valborgsmässofesten Årets valborgsfest blev lite kaotisk, en kortslutning i en misshandlad kabel medförde att vi blev utan el, dvs utan högtalare, utan varmkorv och med begränsad mängd kaffe. Dessutom regnade det, för första valborg på 15 år. Kören sjöng dock utan förstärkning, lotteri och fiskdamm gick som vanligt och de flesta besökarna var nöjda ändå. Härligt att så många trotsade vädret för att uppleva lite kultur!


Materialutlåningen …gick bra, både ställningar och partytält var flitigt i bruk.

Bokningssystemet visar dock behov av genomgång, bl a för att

förhindra dubbelbokning. Att en bokning av tält ställdes in på den

bokade dagen för att det var hyfsat väder förekom, innebär att vi

får se över reglerna. Ett nytt tält samt fler bord och stolar har

inköpts.Förtätningsprojekt Vi har följt utvecklingen av planeringen av förtätningsprojekten,

och samrått med medlemmar som är sakägare i enskilda projekt.

Radhusprojekten längs Gamla Tyresövägen överklagades till

högsta instans men är nu klara för byggnation.


Trafikfrågor Trafikkontoret har tillskrivits om trafikåtgärder till följd av

byggprojekten längs Gamla Tyresövägen.


Gasavveckling Fortum Gas har uppvaktats om gasavvecklingen med förslag till

åtgärder som gör de drabbade skadeslösa.


Miljögruppen Trivselvandringar har skett under hösten i två områden, där behov av upprustning m m identifierats. Stadsdelsförvaltningen har fått del av resultaten och snabbt vidtagit åtgärder. Fler trivselvandringar planeras 2009.


Hemsidan Hemsidan, www.skarpnack.org, hålls kontinuerligt uppdaterad

med uppgifter av intresse för området.


Övrigt Vid ett möte med Trafikkontorets förvaltningsschef förra vintern har vi fått besked att vi är hörsammade när det gäller våra klagomål på sophämtningen. Sidlastarhämtningen upphör 1 april 2009, och ersätts med sopbilar med tvåmansbesättning som hämtar och lämnar kärlen på tomten.


Ett samrådsmöte med Stadsdelsförvaltningen hölls förra vintern om skidspår i närområdet. Beredskapsarbeten med röjning av stigar till och inom Nackareservatet blev resultatet, genomförandet pågår.


Ett arbete med byte av vattenledningar i Hagtornsvägen och Presidentvägen 2007 sköttes så illa av entreprenören att de boende genom föreningen begärde skadestånd, vilket också blev resultatet.Skarpnäck i februari 2009Hans Severinson, Mats Behrenfelt, Anders Wennersten, Jan Gustavsson, Jan Södersten
___________________________________________________________________________info@skarpnack.org

Box 6062 121 06 Johanneshov Pg 15 97 65-7 Org.nr 802003-0196 www.skarpnack.org