Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Innan vår bebyggelse - från forntid till 1920 tal

Landskapet och tidig historia

Vårt område präglas av typisk Södertörnsnatur och av Stockholmsåsen väster om oss och av Skarpnäcksfältet söder om oss. Läs mer om landskapet och tidiga bosättningar.

Den norra delen av vårt område har dominerats av en mosse som syns på kartan. Läs historien om utdikningen på 1780-talet och de rättsprocesser som följde.

Karta från 1750 - vårt område markerat.

Pungpinans krog och torp
Pungpinans krog drevs 1670-1876 och namnet kom av att där pinades (penga)pungen svårt av de höga brännvinspriserna. Läs historien om krogen och om Morden på krogen.

Pungpinans torp är från 1763 och hade lador vid dagens Ladupark och uthus vid dagens blomkiosker. 1933 gjordes torpet om till samlingslokal. Lyssna på berättelsen om Signe Björks (f 1909) uppväxt på torpet.

Pungpinetorpet, april 2007

Kärrtorpet
Byggnaden är från 1895, byggd på en grund från 1790-talet. Se på foto från 1909. Läs Erik Hultsjös berättelse från 1930 härifrån.

Torpet användes länge av de som skötte grönytorna i området. På 1980-talet gjordes huset om till bostad, och från 2004 arrenderar Hans och Agneta Severinsson torpet - stället där Agnetas morfar Kalle höll till när han var områdets trädgårdsmästare.

Kärrtorpet, april 2007

Staden breder ut sig
Från slutet av 1800-talet kom stadens närhet alltmer att påverka. Gårdarna Enskede och Skarpnäck blev mindre renodlade jordbruk. Försäljning av produkter som grönsaker och mjölk blev viktigare, och uthyrning till sommargäster allt vanligare.

1904 köpte staden Enskede Gård och strax efter byggdes Enskede. Enskededalen kom till efter kriget just före vårt område. Läs mer om när det området bebyggdes.

Karta från 1909 - vårt område markerat.
(kartan är klickbar för förstoring)