Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Planerna - stadsplanerna och arkitekturen

Stadsplanerna

Vårt områdes första stadsplaner präglades av Trädgårdsstadsidealet. Verklighetens behov innebar dock att det blev mer av småstugor än idealets murar av radhus och låga hyreshus.

Den senare områdena, bla Riksrådsvägens välkända radhusområde, påverkades av radhusidén och att de byggdes på berg.

Läs mer om stadsplanerna.

Husen i vårt område med åldern angiven i färgkod

Arkitekturen
Husen i vårt norra område byggdes i samma stil som husen i Enskededalen, vilken kallas 20-talklassicism. Pungpinan byggdes i den tidens stilideal för egnahem. Senare tidsideal för egna hem syns i många av de hus som byggdes lite senare.

Flerfamiljshusen och områdena byggda efter kriget har en mer varierad utformning, från mer anonymiserade flerfamiljshus till de mer arkitektoniskt avancerade radhusen på Riksrådsvägen.

Läs mer om arkitekturen.

Stiltypisk ritning, 1924

Gatu- och parkmlijöerna
Gatu- och parkmiljön är en integrerad del i planen för vårt område. Träd utmed gatorna, Laduplan och parken vid Lagmansplan är exempel på denna planering. Mer ogenomtänkt var hur ytorna som uppstod mellan våra husrader skulle utnyttjas. Deras förvandling till lekplatser är en del av föreningens historia.

Läs mer om gatu- och parkmilöerna..

Laduplan, tidigt 1930 tal.