Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Årsmöte 2013

Årets medlemsmöte äger rum på Visitors Centre på Skogskyrkogården, onsdagen den 13 mars med början klockan 19:00. Entré via Pungpinan eller med bil genom huvudinfarten på Sockenvägen.

Dagordning.

Revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse.

Budget.

Verksamhetsplan.

Valberedningens förslag.

Stadgeändring.