Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Diverse information från vårt område

Intervjuer

Signe Björk f 1909, uppfödd i torpet 1918-1920, mp3-9 min, Intervju av Gerda Magnusson 1983>,I doc format

Helge Karlsson f 1900, Punpineinbyggare, mp3-24 min, Intervju från 1983, andra delen berör festarrangemang och föreningen,I doc format

- - - - - -
Diverse

Vita Sten (pdf)

Om husens olika åldrar i området (pdf)

Statistik ur boken Stockholms Villastäder 1943 (xls), exempel ur bok

Hopslagna stadsplaner (pdf)

Om bestämmelser för staket mm (pdf) target="_blank"

- - - - - -