Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Galleri - Kartor

Se också En komplettare lista över historiska kartor över området
Klickbara kartor för större bild i eget fönster

Källa: Kungliga biblioteket. Kopierad från Landell Stockholms Kartor 1992

Detalj ur G Biurmans karta från 1750-1751. På bildens nederdel syns Tyresövägen som går till del där dagens Skarpnäcksväg går.

Källa: Krigsarkivet. Foto och Copyright ©: Mikael Baugus

Detalj ur Carl Oscar Funcks topografiska karta från 1846 över Stockholm med omnejd. Tyresövägen/Skarpnäcksvägen ses i bildens mitt.

Detalj av karta över Söderort 1870. Nuvarande Skattmästarvägen ligger där gränsen mellan Enskede och Skarpnäck går.

Karta från 1909 - vårt område markerat.

Den "bästa" kartan från 1930/1925

Foto: Karta från vårt arkiv/stadens karta

Karta från tiden 1935/1938, med festplats inritad med blå prick. Se också koloniträdgårdarna öster om skolan, och spårvagnsreservaten söderut mot Pungpinan, och norrut från Viloparken. (OBS den klickbara kartan mkt stor!)

Uppritad av kartografiska Institutet c STF

STF karta, 1940, busslinjer 1952.

SS karta från 1947.

SS karta från 1951.

SS karta från 1958.

SS karta från 1960.

En karta från ? med Bagarmossens bebyggelse inritad.

- - - -

Ursprungliga detaljplaner

Dessa kommer från Stadsbyggnadskontorets databas och är i PDF format och kan ta lite tid ladda upp.

-Nordvästra området-Förslag 1922

-Nordöstra området 26 juli 1923

-Nämndemans- och Sekreterarbacken 8 jan 1963

-Pungpinan 30 dec 1926

Ur Byggnadsvärlden 1928:
-Plan för Pungpinan (ej PDF)