logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Oktober 2013 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Vägarbeten pågår?

Trots att pengarna är slut så lappas det lite här och var. Hoppas att ni på Skattmästarvägen och Statsrådsvägen (t.ex.) uppskattar att de stora groparna har jämnats ut. Utanför Herman Pump på Statsrådsvägen har Trafikkontoret och Stockholm vatten lagt ner en ny avloppsbrunn och jämnat ut gatan en smula. Vi tackar Herman för att takavvattningen nu tas om hand på tomten och väntar med spänning på nästa skyfall.

Hela "vår" bit av Fogdevägen är budgeterad för helrenovering våren 2014. Håll ut!

Inför vintern är det viktigt att gropar som går igenom asfalten (potthål) fylls igen så att gatan inte fryser sönder ännu mer. Anmäl trasiga ställen till Stockholm stads felanmälan.

Vägarbete

Nollenergirenovering fortskrider

Ni har kanske sett att ett fyrtiotalshus på Länsmansvägen får ny, ovanligt tjock tilläggsisolering?  Det är ett pilotprojekt för renovering till näranollenergi, kallat renZero.

Föreningen hoppas kunna informera om det intressanta projektet. Hur påverkar metoden husets utseende?  Hur påverkas boendeekonomin? Och hur ställer sig Stadsarkitekten som under åren haft mycket olika tolerans för modernisering av husen i olika delar av vårt område? 

Ta en helgpromenad förbi Länsmansvägen 23.

renZero

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Skarpnäcks Trädgårdsstad kom till 1923 efter Enskede Trädgårdsstad, som Gamla Enskede och Enskededalen kallades då. Det var ett område med blandad bebyggelse, byggmästarbyggda hus och självbyggen. Trädgårdarna var viktiga som bidrag till mathållningen.

Föreningen är nu en ideell förening som inte längre har någon ekonomisk funktion. Den viktigaste löpande verksamheten är medlemsuthyrning av redskap, stegar, byggställningar m.m. och av professionella partytält med stolar och bord och andra tillbehör. Föreningen anordnar valborgsfest på våren och loppmarknad i slutet av sommaren. För övrigt försöker vi samla information om vad Stockholm stads olika förvaltningar har i görningen och sprida vidare, som i detta nyhetsbrev och på vår Facebooksida och vår hemsida.

Föreningens valberedning (utses av årsmötet) behöver kompletteras med en person. Du som känner dina grannar i området och vill sätta av en kort period att (vid behov) hitta nya förtroendevalda får gärna höra av dig till föreningen. Eller känner du någon som skulle passa?

lagmansplan 20-talet
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.