logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
November 2013 (2) 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Politiker kom i mängd

Daniel Forslund (fp), Jesper Svensson (fp), Eva Ångström (m) och Johan Brege (m) slöt upp till föreningens avtalade träff på/vid Sockenvägen. Det var fler än väntat och positivt! Ett lagom antal boende tog chansen att prata med nämndledamöterna.

Det blev en timmes dialog med många frågor och färre svar. Det viktiga är dock att politikerna fått känna att det finns ett engagemang, och att vi som har vår vardag här kunde framföra våra önskemål direkt.

När det gäller trafiksituationen på längre sikt, med utbyggnadsplaner för Bagarmossen/Skarpnäck, så är en trafikutredning beställd och är ett bestämt krav från politikerna för att ett helhetsgrepp ska kunna tas. Att fylla i luckor i bebyggelsen är inte optimalt ur infrastruktursynpunkt.

Men eftersom en enkel detaljplan och bygglov för ett "infill" tar åtminstone tre år så kan vi tänka oss hur lång tid det tar innan Sockenvägen kan avlastas genom det framtida samlade greppet. Och därför måste ett omtag göras även med nuvarande trafikförhållande på Sockenvägen, och det tog politikerna med sig. Vi blev även överens om att det är bättre att vi vänder oss till stadsdelsnämnden med önskemål i stället för att stångas med trafikkontoret. Att skriva till nämnden eller skicka in ett medborgarförslag gör att alla i nämnden får sig informationen tillhanda.

Att själv höra av sig till Stadsdelsnämnden är i nästan alla sammanhang bäst ifall man vill få till en förändring.

Politiker lyssnar
Sockenvägen/Videgränd
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.