logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
November 2011
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Utnyttja Facebook

Under hösten har vår Facebooksida börjat användas mer aktivt. Frågor och tips har spikats upp på väggen och det har på sistone diskuterats genomfartstrafik och alternativa vägar till Bagarmossen. Du som har Facebookkonto, bli medlem!

Facebook-logga

Våra gator fixas?

Trafikkontoret har haft svårt att få igång sina entreprenörer. Därför har igenläggningen av de värsta vattenfyllda groparna dröjt. Några medlemmar har uppmärksammat att en del är lappat och TK bekräftar att det som är enkelt att åtgärda är påbörjat.

Det går inte att lägga asfalt när det blir riktigt kallt så det som inte hinns med innan vintern kommer att göras i vår. 

Utan att lova något meddelas att torget vid Häggvägen-Tistelvägen-Oxelvägen-Flädervägen är under översyn. Men räkna inte med att nåt sker innan snön faller (och budgeten tillåter).

gatuunderhåll

Träd och park

När det väl planterades så gick det undan utmed paradgatan Kanslersvägen. Av bären att döma är det oxel som planterats, en trädsort som är betydligt stryktåligare än rönn, som den ersätter.

Hoppas ni märkt att cykel-gång-vägarna har sopats rena från höstlöv. Cykelvägarna är prioriterade och när snön kommer ska de vara bland de första som plogas.

oxelbär

Inför vintern

Föreningen har diskuterat renhållningen inför vintern med den ansvariga på Trafikkontoret. När snön faller prioteras huvudleder och bussgator och våra lokalgator kommer i tredje hand. Därför blir snön tillplattad av biltrafiken och bildar isbark innan plogen hinner fram till oss. Dessvärre är det få maskiner som är tunga nog att kunna få bort isen när den väl frusit till. För övrigt är målet att snön ska vara borta inom 3 dygn och att våra infarter ska plogas upp!

Ett stort problem för plogningen är bilar som står parkerade längre än den vecka som parkering är tillåten. Det finns ett par saker vi kan göra för att underlätta för Trafikkontoret att få bort snön. Den självklara är att ställa sin bil på tomten. Den andra är att vi gatuvis kommer överens om att parkera bilarna på den sida som inte har trottoar, så att plogen kommer förbi. Eftersom entreprenörerna får betala alla skador på parkerade fordon så låter de hellre bli att ploga än riskerar att skada din bil!

Den som pga rörelsehinder inte kan skotta sig ut kan tala med sin biståndshandläggare, som meddelar Trafikkontoret så att det skottas framför fastighetens grind. För övrig kan man begära RUT-avdrag för snöskottning.

plogat

Parkeringsbestämmelser

Vi får parkera överallt i vårt område. Den enda begränsningen är maximalt sju dagar i sträck. Renhållningen har problem med detta. Framför allt försvårar det snöplogning men även rensopning av gatorna på våren kan vara svårt.

Övre delen av Länsmansvägen hade förra vintern en städdag i veckan och den gatusträckan var (åtminstone tidvis) den bäst plogade i området. Trafikkontoret har, bla på vår begäran, arbetat med parkeringsbestämmelserna och någon gång nästa budgetår kommer det att införas en servicedag per vecka i hela området.

max sju dagar
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org, info@skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.