logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Mars 2012 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmötet den 22 mars!

Nu är det en vecka kvar till årsmötet. Inga motioner har kommit in, därför är den enda extraordinära punkten på dagordningen ett förslag till nya stadgar. Stadgeändringen föreslår styrelsen eftersom boendeformerna i området har förändrats och ny teknik har förändrat styrelsearbetet. Vi passar på att göra språket modernare så gott det går. Stadgeändring ska beslutas av två stycken på varandra följande medlemsmöten.

Det innebär att punkten övriga frågor på agendan kommer att ta upp saker som trafiksituationen, kabeltevenätet, majbrasan, miljövandringar. Och allt annat som mötesdeltagarna anser viktigt.

Styrelsen arbetar ideelt och har begränsat med tid. Därför är ett engagemang från medlemmarna nödvändigt, när det gäller stora frågor som trafiken. För övrigt vill styrelsen gärna veta vad du som är mitt i karriären tycker att föreningen ska uträtta.

Välkommen till Turteatern klockan 19 för en kort teaterföreställning eller kl 19.45 för årsmötesförhandlingar! Anmäl dig gärna!

ordförandeklubban
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.