logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Maj 2013 (3)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Sandsopningen försenad

Trafikkontoret meddelar att PEAB p.g.a. den sena våren fått ytterligare två veckor på sig att få bort den myckna sanden (eller snarare gruset) som spreds under vintern.

Det underlättar om du fortsätter att inte parkera på städdagen tills gruset är borta, fast parkeringsförbudet upphörde den 15 maj. Står bilar i vägen kommer man att blåsa över gruset på andra sidan och sopa upp det, säger PEAB.

grus

Genomfartsförbudet åter

När Sockenvägen renoverades försvann skylten för genomfartsförbud till Bagarmossen, och det har varit oklart vem som bär ansvaret, trafik- eller Exploateringskontoret. Ny fin skylt har slutligen kommit på plats!

Dessutom har motsvarande skylt satts upp vid infarten via Statsrådsplan, något som de boende utmed Länsmansvägen länge önskat. Något kommer det väl att minska smittrafiken. Länsmansvägen är ännu mer olämplig än Statsrådsvägen för genomfartstrafik.

genomfartsförbud
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.