logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Maj 2013 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Välkomna till föreningen!

Vårt dåliga medlemsregister och därmed felaktiga inbetalningsavier har fått många att uppdatera adressuppgifterna, och många nyinflyttade har anmält sig som medlemmar. Det tycker vi är bra och roligt och vi hälsar alla nya i området och alla nya medlemmar välkomna!

Titta på föreningens hemsida. Där finns intressanta berättelser från områdets historia, men framför allt nyttig information om byggbestämmelser och  annat som rör fastigheterna. Se efter vad som gäller sophämtningen: Tunnan ska hämtas innanför grinden och ställas tillbaks på plats!

medlem

Majbrasan tändes i år igen! 

Vår valborgsplats är inte säker. Den förskola som ska byggas i anslutning till Kanslersvägen kommer att inkräkta på eldningsplatsen. Vi blir tvungna att flytta elden en bit och hoppas att brandkåren godkänner platsen. Stadsdelsförvaltningen tycker att brasan är viktig, den lägger ett gott ord för oss hos Farsta brandkår.

I år brann dock elden som vanligt. Allt oknytt skrämdes bort och våren sjöngs in av spontankören. Fiskdammskön ringlade i mer än två timmar och grannar och släkt och vänner minglade runt brasan som brann inpå småtimmarna. 

brasa

Säsong för väghållning 

Senast den 15 maj ska allt grus vara bortsopat från våra gator, meddelar stadsdelsförvaltningen.  Respektera parkeringsförbud på städdag!

Det finns inga pengar till att förbättra gatorna inne i vårt område. Däremot kommer Sockenvägen mellan från Gamla Tyresövägen och Statsrådsvägen att asfalteras, med slät asfalt så att ljudnivå och vibrationer minskar. Förhoppningsvis blir det en refug vid Videgränd.

Potthål, d.v.s. tjälskador lagas på reparationsbudgeten så det är bara att felanmäla till Stockholms Trafikkontor, så ska utryckning ske inom några dagar.  

sockenvägen

Eldning förbjuden

Nu är vårens eldningsvecka förbi. Inom stadsplanlagt område råder ständigt eldningsförbud, undantaget grillning av mat. Nästa tillfälle att elda torrt trädgårdsavfall som inte stör grannarna, inträffar i oktober, vecka 40.

Utnyttja i stället den nya ÅVC Trädgård på Selaövägen i Högdalens industriområde, bakom bilprovningen. Lämna för kompostering, biogas och fjärrvärme.

sticka
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.