logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Maj 2012 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Belysning i parken?

Den 5 juni, klockan 9, är Stockholms belysningsansvarige på plats i Båtparken för en konsultation. Det finns olika åsikter om det ska finnas belysning eller ej. Denna träff är till för att utröna vilken nivå som är möjlig, om det alls är möjligt. Både ni som vill ha lite mer ljus i vintermörkret och ni som inte vill, är välkomna ovannämnda datum. Vi ses i parken!

Båtparken, natt

Loppis i september i Lagmansparken?

Styrelsen har ett förslag om att föreningen skall arrangera en loppmarknad i Lagmansparken i början av september. Finns det några frivilliga medlemmar som vill hjälpa till med planering, organisation och genomförande?

Vi tänker oss att föreningen håller med bord, marknadsför, ansvarar för platsbokning, men att var och en säljer sina saker! Föreningen ser vidare till att kaffeservering finns på plats. Kom med glada tillrop, och helst deltagande engagemang. 

Lagmansparken höst

Talmansparken rustas

Den 22 maj samlade Mats Berglund och Inger Bogne omkringboende för att presentera planerna på att fräscha upp parken i kvarteret bakom Kanslersvägen, Talmansgränd/Skattmästarvägen och Presidentvägen. De två arkitekterna bakom förslaget fanns också med.

Förslaget fick mycket positivt mottagande. Det ska omarbetas på några ställen efter synpunkter från församlingen och kommer att genomföras så att parken är iordningställd i höst.

Stadsdelen har 44 parker att sköta om, och har en utvecklingsplan för dem alla. Snart kanske turen kommer till din park, så hör gärna av dej till styrelsen med önskemål, så kollar vi upp läget.

talmanspark

Öppen fiber kommer till en gata nära dig!

Information om utbyggnaden av Öppen Fiber Villa har kommit fram i ljuset, äntligen. Två "kvarter" till kommer troligen att i år få möjlighet att ansluta sig till fibernätet för snabbare kommunikation (teve, Internet, telefoni). Övriga delen av vårt område som inte har fiber kommer heller inte att få någon inom överskådlig tid, vilket ju dock inte är så länge numera.

På hemsidan finns lite info upplagt. Eller klicka på denna länk så kommer du direkt till en karta!

Programsamråd

Glöm inte programsamrådet för Bagarmossen-Skarpnäck

Vid det här laget är det väl inte obekant att norra delen av vårt område vill begränsa trafiken till Bagarmossen. Eller att många verkar kunna gå i döden för att "rädda Bagisskogen".

Planerna på en sammanföring av stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck (stenstaden) har nu kommit till stadiet programsamråd. De tidigare dialogerna har rört de idéer och studier som tagits fram. Programmet (alltså ingen detaljplan) presenteras den 13 juni, ställs ut på Stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsnämnden i Björkhagen. Den 18 juni kl 14, 16 och 18 kommer programmet att föredras i Skarpnäcks kulturhus. 

Sockenvägen Det byggs cykelbanor utmed Sockenvägen. Alltid något.
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.