logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Juni 2012
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Stadsvandringar på Skogskyrkogården!

Juni–september varje söndag kl 13 anordnas stadsvandringar på Skogskyrkogården. Passa på att lära dig lite mer om världsarvet i vårt grannskap. Kyrkogården är vacker alla tider på året men varmare på sommaren.  Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården finns på UNESCO:s världsarvslista. Det finns en ny fotobok om kyrkogården, Liv och död på skogskyrkogården. Fotografen Nils Carmel har följt årstiderna. Finns på Visitors Centre.

världsarvet

Tömning av soptunnor i midsommar

En fråga om sophämtning vid allmänna helgdagar har inkommit. Det enkla svaret är att kärlen töms som vanligt. Enda undantaget är jul/nyårshelgen, och då kommer information i brevlådorna.

Och så tjatar vi om att ni inte ska ställa ut tunnorna på gatan! Det kan tala om för tjuven att ni inte är hemma. Två rapporter om inbrott i Pungpinan och Sekreterarbacken har kommit in, så håll gärna koll på era grannars hus!

Glad midsommar!

sopor

Dags för skrubbning av Vita stenen

Parkavdelningen har röjt sly och träd runt den gamla gränsstenen som står vid Gränsbergets fot, så nu finns ingen ursäkt längre. Vi har Länsstyrelsens godkännande att ta fram högtryckstvätten och ta bort mossa, alger och asfaltsdamm. Vi ska även sätta upp en skylt. Du som vill göra en insats i kulturens tjänst och är hemma i sommar kan kanske avsätta nån kvällstimme och hjälpa till. Slå en signal/skicka ett mejl till föreningen! 

vita stenen

Information om båtparken/Lagmansparken

Föreningen har träffat parkavdelningen på plats och även chefen för belysning, han syns här på bilden. Ett antal närboende var med på parkträffen och har samlat ihop synpunkter för åtgärder på kort och lång sikt. Skötsel som kan tas på driftsbudgeten skickar vi synpunkter på snarast. Större omgörningar kommer att ske om några år.

Om du är intresserad av att påverka parken men inte har anmält ditt intresse så gör det till föreningens e-post. 

Loppis i båtparken är nu inplanerad söndagen den 23 september, klockan 12–15. Du som vill hjälpa till med planering och organisation hör av dig till info@skarpnack.org, eller närmaste styrelsemedlem!

båtparken

Vill du påverka daghemsbygget?

Detaljplaneförslag för förskolan på Kanslersvägen ställs just nu ut på Tekniska Nämndhuset, 12 juni–10 juli! För att slippa ta dig till Kungsholmen, se hela förslaget på Stockholms hemsida

Det är bråttom, så här skriver Stadsbyggnadskontoret: Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista utställningsdagen ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

båtparken

Kafé öppnar i Pungpinan

Pungpinetorpet kommer att blomma upp som sommarkafé, och kanske mer. Pungpinan var ett värdshus långa tider, en av anhalterna på utvägen från Stockholm. Läs om Pungpinekrogen på vår hemsida. År 2007 ändrades detaljplanen så att torpet även får användas till bostad, förutom "föreningsverksamhet, kulturell verksamhet, servering och kontor".

Det är trevligt ifall kaféet blir en träffpunkt i området. Se hemsida.

torpet
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.