logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Juli 2012 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Vägning av hushållssopor

På förekommen anledning meddelas att hushållssoporna vägs sedan några månader tillbaks. Man kan gå in på Stockholms hemsida, skaffa sig en inloggning och titta på vad soporna har vägt.

Sopbilarna har två vågar, så när de sätter två tunnor på aggregatet och tömmer dem samtidigt så vägs varje kärl för sig!!!

Liselotte Lööf (som hämtar soporna) har omorganiserat, så Trafikkontoret hoppas att utförandet blir bättre.

Sophämtning

Vita stenen skrubbad

En vacker sommarkväll samlades en drygt handfull medlemmar i föreningen runt Vita stenen för att tvätta den. Nödvändig infrastruktur hämtades från kollektivhuset Sockenstugan. Högtrycksspruta tog ganska lätt bort smutsen och blottlade en melerad ljus sten, som består av många bergarter. Det var svårt att se mossan, så den skrubbades bort med skurmedel. Ett klotter på baksidan gick inte bort ens med stålborste utan finns kvar som samtidsdokument.

En skylt som berättar om Vita stenens bakgrund blev uppsatt. Den kan läsas på vår hemsida. Vita stenen före och efter finns här.

vita stenen

Sockenvägseländet i dubbel bemärkelse

Cykelbanorna längs sträckan från Holmögaddsvägen till Statsrådsvägen kanske är klara till efter industrisemestern. Arbetet fortskrider i spridda skurar, precis som vädret.  När gatan är klar ska den dessutom ha blivit smalare, något som man hoppas ska minska hastighetsöverträdelserna.

Vägarbetarna säger sig inte ha arbetat på värre trafikerad lokalgata, med en total brist för respekt för hastighetsbegränsningen. Du som störs av trafiken och vill engagera dig, hör av dig till politikerna! Det är vad både Trafik- och renhållningsnämnd och Stadsdelsnämnd vill: att höra gräsrötterna bättre!

sockenvägen
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.