logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Januari 2012 (29/1)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Boka in årsmöte!

Datum för Trädgårdsstadsföreningens årsmöte är satt till den 22 mars, klockan 19. Bestäm dig för att närvara och fundera på vad du kan göra för din förening. Formell kallelse kommer.

marsytan

Parkering

Trafikkontoret meddelar att det sannolikt kommer att införas städdagar (servicedagar) under året med prioritering av trånga gator. Det innebär ständigt parkeringsförbud på den sida som har trottoar och belysning, samt p-förbud en dag i veckan på den andra sidan. Detta ska gälla vintersäsongen från 1 november till 15 maj.

Föreningen har fått frågor om man får parkera tunga fordon på våra gator. Detta gäller: Tunga fordon får inte parkeras mellan klockan 22 och klockan 06. Den tiden hänvisas till speciella uppställningsplatser för sådana bilar.

lastbil tung

Mobilmast 

Telia har fått bygglov för uppförande av en "monopole med tillhörande teknikbod" på berget mellan Hagtornsvägen och Nämndemansbacken. Närmast berörda grannar har möjlighet att överklaga bygglovet.

Förmodligen rör det sig om en mast för fjärde generationens mobiltelefoni, dvs en basstation för mobil datatrafik. 

mobilmastplats

Bestämmelser för häckar

En broschyr om nya avgifter för sophämtning har delats ut. Vi passar därför på att åter påminna om att vårt områdes avtal med Trafikkontoret innebär att soptunnan ska hämtas på tomten, max tre meter in, och ställas tillbaks.

På baksidan av broschyren påpekas att häckar i gatukorsningar inte får vara högre än 70 cm. Vintern är en bra tid för formklippning av häcken. Se mer på <http://www.stockholm.se/hackar>.

hörnhäck

Tapetsera och måla?

Det finns två tapetserarbord att hyra och föreningen har köpt en multistege och en inomhusställning för tex målning i trappor. Kanske en bra sysselsättning när vädret är ruggigt?  Se hemsidan!

tapetprov
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.