logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Februari 2013 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmöte onsdagen den 13 mars klockan nitton!

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings årsmöte är i år förlagt till besökspaviljongen på Skogskyrkogården. Paviljongen kallas nu i internationell anda Visitors Center, och den öppnar tillfälligt bara för oss!  Vi bjuder på smörgås eller bulle/muffin och kaffe/te/vatten.

Årsmötesförhandlingarna är formella med genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse och val av förtroendevalda. Under punkten övrigt önskar vi oss en givande diskussion om vad föreningen kan göra för dig och du göra för föreningen.

Eftersom styrelsearbetet är ideellt och sker på fritiden är det en övervikt av pigga medelåldringar i styrelsen och på andra poster i föreningen. Just därför är det extra viktigt att du som är yngre (än vi i alla fall) kommer och talar om hur saker och ting egentligen ligger till! Med det vill vi inte skrämma bort dig som kan tillföra tradition genom din långa tid i området, du som vet hur en slipsten ska dras. 

Paviljongentré

Formalia

Kallelse delas ut till hushåll i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings kärnområde. Agenda, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan finns på föreningens hemsida. Där finns även de nya stadgar som godkändes av årsmötet 2012 och som nu ska bekräftas. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. 

Vill du att medlemsmötet ska behandla någon särskild fråga så kan du skriva en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen före den första mars.

Årsmötet hålls i Visitors Center, Skogskyrkogården, ingång från Pungpinan, eller med bil genom huvudingången.
Mötet börjar 19:00 och slutar 21:00.

infoskylt

Program 

Inskrivning i röstlängden 19:00
Föreläsning om världsarvet Skogskyrkogården 19:15
Paus 19:45
Årsmötesförhandlingar 20:00–21:00

Anmäl att du kommer till <info@skarpnack.org> eller 08-648 77 15, så att vi kan beställa lagom många smörgåsar! Anmälan är inte bindande men vi uppskattar om du anstränger dig för att komma.

Hjärtligt välkommen till årsmöte 2013
önskar den sittande styrelsen!

klubban
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.