logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
December 2012 (5) 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Mobilmasten på gång igen

TeliaSonera har slagit till inför långhelgen. Företaget har begärt bygglov för samma mobilmast som för ett år sen. Stadsbyggnadskontoret har denna gång behandlat ärendet som ett vanligt bygglovsärende, i stället för förenklat. Detta beroende på att detaljplanen anger parkmark.

Berörda, direkta grannar har fått information om grannehörande. Synpunkter på bygglovsansökan ska vara Stadsbyggnadskontoret tillhanda senast den 11 januari 2013.

En kopia på delgivningen finns här. Stadsbyggnadskontoret har inte lagt ut ärendet på sin webb. Strålsäkerhetsmyndigheten (f.d. SSI) finns här, för den som vill sätta sig in i de officiella riskerna med strålning. Diskussion för och emot mast förs lämpligen på Facebook.

karta mobilmast

Gott nytt år till alla!

Tänk på hundarna, och att minderåriga inte får hantera smällare och fyrverkerier. Glöm inte att sätta ut marschaller när det mörknar på nyårsafton!

Gott Nytt År!

marschall till nyår
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.