logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
December 2012 (3) 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Det lackar mot jul

Vi har delat ut årets julhälsning i brevlådorna till alla i vårt område, till medlemmar och till dem som inte är medlemmar.

Vi ser det som nödvändigt att alla får chansen att ta del av  upplysningar som rör just alla, tex bestämmelserna om soptömning. Att sopkärl ska hämtas innanför tomtgräns gäller oavsett medlemsstatus! Att tunnorna inte får stå på gatumark gäller alla.

Ni som får nyhetsbrevet är uppkopplade mot Internet och kan därmed även få tillgång till föreningens Facebooksida. Du som inte är motståndare till FB: gå med och ta del av dagsaktuella medlemsdiskussioner och tips!

ytterdörr

Dagens samtalsämne: snöplogning

Föreningens insatser när det gäller undanforsling av snön på våra gator består av dialog med den som ansvarar för vår trakt. Det är viktigt att du som boende bevakar din gata och "felanmäler" på Stockholms hemsida eller telefon. "Växeln nedringd" är en bra påtryckning.

Vi upplever att systemet med veckovis parkeringsförbud har fungerat, men att städningen brutit ihop. Vi anser också att prioriteringen har varit felaktig. Du som bor vid en lokalgata utan direkt genomfartstrafik måste tåla att få vänta, medan infartsvägar och skolvägar prioriteras. Den prioriteringen har inte skett.

Att parkvägar är bättre plogade beror på att den sköts via stadsdelsförvaltningens egen budget. Kanske är förvaltningen duktigare.

Undvik att skotta ut din egen snö på gatan! På smala gator är risken stor att den hamnar hos grannen vid plogning.

plogning sockenvägen
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.