logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
December 2012 (2) 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Plogningsinformation
På söndag ser det ut att komma cirka 10 centimeter snö. Trafikkontorets ambition är att den snö som nu ligger på körbanor och trottoarer och på cykelbanor ska vara bortforslad innan dess. Man kommer alltså inte att vänta till servicedagar utan jobbar så mycket det bara går.

Du som har möjlighet att parkera på din egen tomt, gör det. Ju mer gata som är fri desto lättare och snabbare och bättre går snöplogningen.

Klaga på felanmälan på Stockholms hemsida så blir ditt klagomål registrerat och ligger som underlag för utvärderingen av hur entreprenörerna har skött sig. Telefon felanmälan:  08-651 00 00.

igenplogad hållplats
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.