logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
December 2011
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Samrådsmöte för planerad förskola!

Onsdagen den 14 december, klockan 18.00 till 20.00 anordnas ett samrådsmöte i Bagarmossens Folkets Hus, angående ändrad detaljplan för den "provisoriska" förskolan längst söderut på Kanslersvägen.

Detaljplanen finns utställd på "Fyrkanten" på Tekniska Nämndhuset, och på Stockholms hemsida här: pågående planer.

Det handlar om en förskola med cirka 100 platser med tänkt avlämning utmed "kantsten" på Kanslersvägen och som inverkar på vår förenings majbraseplats (vilket noteras i planbeskrivningen).

Gå på samrådsmötet för att bilda dig en egen uppfattning!

detaljplan

Trafiken

Enligt Stockholms översiktsplan - Promenadstaden har en startpromemoria skrivits för planerad bebyggelse vid Bergholmsskolan och vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcksstaden.

Detta aktualiserar trafiksituationen utmed Sockenvägen och Statsrådsvägen-Riksrådsvägen, som påverkas av att stan planerar ytterligare förtätningar i Bagarmossen.  Du som är  intresserad av att läsa på, kan ta del av de förstudier som gjorts, via denna länk. Det är mycket att läsa men bra om du vill veta vad du pratar om. 

Styrelsen har inte möjlighet att driva en proteströrelse mot eller för några trafiklösningar, men vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av trafikfrågorna (som varit aktuella sedan 1952 ungefär). Du och ni som vill engagera er: hör av er till Janne Gustavsson.

bilkö
Aktuellt: Torsdagen 15 december sammanträder Skarpnäcks stadsdelsnämnd och som punkt 12 i dagordningen behandlas ett medborgarförslag om förbättring av Sockenvägen och ny tillfart till Bagarmossen. Dagordning här.

Snabbare på webben!

Om du blir medlem i föreningens Facebook-grupp så får du ännu snabbare del av information om området. I Facebook: sök på Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening och klicka på "gå med".

fejslogga
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org, info@skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.