logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Augusti 2013 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Loppmarknaden i båtparken

Söndagen den 15 september är det vår loppmarknad i båtparken/Lagmansparken! Den börjar klockan 12 och slutar klockan 15, det finns servering med korv och fika, det finns lekredskap förstås.

Anmäl dig till loppis@skarpnack.org du som vill rensa vind och källare och göra plats för nya fynd. En plats kostar 50 kronor, och vill du hyra ett bord kostar det 50 kronor ytterligare. Kom och sälj!!!

loppiskarta

Bagisskogen

"Bagisskogen" har blivit katalysatorn för NIMBY:s och YIMBY:s. En konflikt mellan dem som vill bevara landet i stan, de som vill ha bostad nu och de som vill ha minskad trafik och de som vill ha bättre framkomlighet.

En sammanfattning av den samrådsprocess som pågick förra året, och en färdväg framåt har i ett tjänsteutlåtande överlämnats till Stadsbyggnadskontoret. Detta tjänsteutlåtande (tjänstemanna-
utlåtande) har redan vållat protester. Läs på Stockholms webb om stadsbyggnadsprojektet, direktlänk utlåtandet. Dokumentet finns även att ladda ner på föreningens Facebooksida.

ur Mitt i Söderort

Byggen på gång?

Telia har fått avslag på det sökta bygglovet för mobilmast norr om Nämndemansbacken, vilket närmsta berörda fått reda på redan i april. Ett av skälen för avslag är att platsen är parkmark. Eftersom all mark som inte är detaljplanelagd är parkmark så måste framtida utbyggnad av mobiltelefoni ske på existerande tomter. 

Förskolan med blivande adress Kanslersvägen 38 fick sin detaljplan godkänd den 3 april. Den 17 april var man i gång med att riva den gamla byggnaden. Planhandlingar finns på Stockholms hemsida. Nu ska det detaljritas och sökas bygglov. Dagiset beräknas stå klart sent 2015.

gamla dagiset rivs

Urtidsdjur i området!

Igelkottar har varit synliga här och var. De sägs äta mördarsniglar, så kanske vi ska spara sniglarna åt igelkottarna? :) Kör försiktigt med bil, och med cykel eftersom igelkottarna inte flyr utan rullar ihop sig!

Naturskyddsföreningen vill att vi rapporterar förekomst av igelkott. Några har gjort så, men gör det du också. Naturskyddsföreningen får hålla reda på dubbelanmälningar.

Tycker du att det är ont om humlor och bin? Skaffa en insektsholk, eller en bikupa. Det är tillåtet att ha bikupa på tomten, så länge det inte blir sanitär olägenhet.

igelkott

Vitare Sten

En vacker sommarkväll kunde stenen vitkalkas. Det behövs en strykning till, och den får göras när tid och väder samspelar till det bättre.

När stenen vid hållplats Gränsberget fått sin officiella skylt meddelas läsekretsen om detta. Skylten är på gång.

Vita Sten kalkad
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.