logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Augusti 2013
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Vita Stens vänner!

Vitkalkningen av den forna gränsstenen mellan Hammarby, Enskede och Skarpnäcks ägor är nu bestämd till onsdag 14 augusti klockan 19! Anmäl intresse till föreningen!

Med tillstånd från Riksantikvarieämbetet ska stenen avfärgas med uppslammad kalk, som med åren kommer att regna bort. Då får nästa generation ta över. Stadsmuseet har lovat en riktig emaljskylt.

Vita Sten

Loppmarknad, förhandsinfo

Förra årets loppmarknad i Lagmansparken (alias båtparken) kommer att följas upp i år. Skriv upp söndagen den 15 september. Vi tänker sprida budskapet över ett större geografiskt område så att fler köpare kan hitta till loppisen.

Du som vill hjälpa till med organisationen är mycket välkommen att kontakta styrelsen. Alla ombeds samla ihop sina fynd!

loppis båtmansparken

Stölder?

På förenings Facebooksida har det rapporterats cykelstölder under sommaren och skumma individer har synts i grannskapet.

Även om allt fler nu är hemma efter semestrarna så uppmanas alla att se till sina grannars fastigheter. Ta in de saker ni inte vill ha stulna och lås fast stegar. Inget verkar för obetydligt att tjyva!

lås allting

Uthyrning i repris

Det är högsäsong för ommålning och trädgårdsarbete. Kolla upp ifall föreningens utrustning är ledig. Om det regnar så att det inte går att måla så kan du hyra våra partytält i stället.

Sommaren har eldningsförbud, så trädgårdsavfall måste läggas på hög eller köras bort. Hyr vår kompostkvarn så kan du slippa köra till tippen med sånt som kan komposteras! Högdalens anläggning för trädgårdsavfall är öppen mån-tor 10-20, fre-sön 9-17. 
ställning

Gatuunderhåll

Trafikkontorets pengar för större reparationsarbeten är slut för i år. Men så kallade potthål (små gropar som har tjälsprängts) ska fyllas igen och det är viktigt att det görs eftersom de annars blir större och större. Att man kanske kan få ersättning för sönderkörda cyklar och bilar är en klen tröst. Anmäl därför alla potthål i din närhet till Trafikkontorets felanmälan och bevaka att de fylls igen!

Asfaltering av Sockenvägen mellan Statsrådsvägen och Kärrtorpsvägen ska ske, men nu är tidsplanen "i år".

potthål
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.