logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
April 2013
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Viktigt om kabeltevenätet

På årsmötet informerade styrelsen om BCS kabelteve. Föreningen har inga förpliktelser gentemot medlemmarna, inte heller mot BCS.

Kablar och förstärkare och annat som är installerat på fastigheterna är BCS Networks egendom och får inte förstöras eller kopplas ur, eller tas bort! Installationen följer fastigheten och överlåts på kommande ägare. Även om den som bor i huset inte använder teve-signalen så är hen bunden av avtalet med BCS!

Två avtal reglerar förbindelsen med BCS: Ett abonnemangsavtal och ett Installationsavtal. Abonnemangsavtalet löper kvartalsvis och kan sägas upp med en månads varsel. Installationsavtalet (som handlar om kablaget på/i fastigheten), löper i 5-årsperioder med början 1991 och är knutet till fastigheten. Det måste sägas upp minst ett år i förväg. Den som inte har ett kontrakt att gå efter bör därför säga upp avtalet under 2014 för att vara säker på att bli av med det.

Först när installationsavtalet upphört kan husägaren kräva av BCS att få utrustningen borttagen. Hen kan inte själv ta bort någonting, eftersom det riskerar att slå ut förbindelsen med omkringliggande abonnenter. 

Alla som har kabeln dragen på fastigheten är bundna av avtalet, oavsett medlemskap i trädgårdsstadsföreningen. Mer information om kabeltevenätet finns på hemsidan.

olika kablar

Ekodirekt öppnar i f.d. Konsumaffären 

Ekodirekt, som är en webbutik och har lagerförsäljning i Sockenstugans källare på fredagar, tar över Coops näras butikslokal i hörnet av Gamla Tyresövägen och Sockenvägen. De räknar med att öppna i mitten av maj och ha öppet dagligen.

Ekodirekt säljer ekologiska och miljömärkta livsmedel, hushållsvaror och hygienartiklar. Se deras hemsida och Facebooksida för mer information.

dalgärdet
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.