logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
April 2012 (1)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmötet avlöpte med applåder

Trädgårdsstadsföreningens 85e årsmöte hos Turteatern drog närmare 60 medlemmar. Det var roligt att se så många ansikten, men det hade varit ännu roligare att träffa ännu fler obekanta!

Den tunga beslutspunkten var den av styrelsen föreslagna förnyelsen av stadgarna. Styrelsens förslag kunde efter debatt och omformulering av några paragrafer godkännas och tas till protokollet. Årsmötesprotokollet läggs upp på föreningens hemsida så fort det är justerat.

Vi önskar Helen Källgården välkommen som ny suppleant i styrelsen! Nya välkomna i valberedningen är Tommy Karlsson och Per Synnergård.

Turteaterns Alexander Nielsen hade gjort underbart goda smörgåsar och Presens improviserade teater under en intensiv, uppskattad halvtimme.
Årsmöte TUR

Viktigt angående BCS kabeltevenät!

Det analoga kabeltevenätet från 1990-talet som många i området fortfarande använder kommer snart att bli ointressant. Telia drar Öppen Fiber i området och det verkar vara stor anslutning från de som har fått chansen. Styrelsen har börjat undersöka villkoren för det analoga nätets framtid/avveckling, och villkoren för installationen.

BCS Networks äger nätet och tillhörande utrustning och fastighetsägarna får inte göra åverkan på det, tex klippa av kabeln eller strömtillförseln till eventuell förstärkare! När fastigheter byter ägare måste den säljande parten informera om att kabel/förstärkare finns, liksom deras plats. I annat fall faller hela ansvaret på säljaren, som får stå för eventuella skadestånd, eller kanske till och med för att den nya ägaren kräver borttagning. För närmare information kontakta ordföranden.

Signalmast

Vita Stenen ska bli vit igen!

Vid Gränsbergets busshållplats på Sockenvägen (norr om Sockenstugan) står en gränssten från 1700-talet, Vita Stenen. Den markerar gränsen mellan Enskede, Skarpnäcks och Hammarby ägor, långt innan detta tillhörde Stockholm. Ännu på 1980-talet var den vit, nu är den grågrön av smuts och mossa.

Föreningen har fått tillstånd av Länsstyrelsen att tvätta stenen så att den åter kan göra skäl för sitt namn!Dessutom har parkförvaltningen lovat att ta bort träden runt om.

Eftersom detta är ett projekt initierat av medlemmar så är du som vill hjälpa till i maj mer än välkommen, mejla styrelsen!

vita stenen

Slumpas bort

Vid inventeringen av vårt materielförråd återfann vi ett antal redskap som inte varit utlånade sedan 1950-talet? De säljer vi nu av till ett icke föraktligt lågt pris. Först till kvarn gäller.

Rörmokarklove 50 kronor, enormt vridbart skruvstycke 50 kronor, busksax 20 kronor, antik lödkolv att lägga i kolglöd, 10 kronor, rensfjäder, stor 50 kronor, flaggstångsfällare/resare* 50 kronor, samt 4 stycken burtonrör, diameter 5 cm, längd 5 meter, alla för 50 kronor. Via denna länk kan du se hur sakerna ser ut!

*Saknas ett spännband som den händige fixar.

rörstycke
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org, info@skarpnack.org
Jan Gustavsson, janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.