logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
September 2011
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
pixel

Hösten i Skarpnäcks Trädgårdsstad

Sommaren har varit hård mot någras trädgårdar men vi har förhoppningsvis en fin höst framför oss.

Våra parker är underutnyttjade. Varför inte flytta ut en grannskapsfest i närmaste park. Surströmming gör sig bra utomhus!

Parkerna är även fina att spela boule i. Föreningen har en uppsättning bouleklot att låna ut, ring och säg till.

Glöm inte Nackareservatets svampskogar.

Rönnblom

Trädvård i området!

Under sommaren har arbetet med vissa träd på gatumark kommit igång. Träden utmed Gamla Tyresövägen har beskurits, men för lite, enligt klagomål.

Rönnarna på Kanslersvägen har tagits bort och de kommer under hösten att ersättas med oxel eller körsbär.

Styrelsen håller kontakten med parkförvaltningen angående lekparkerna i området, som succesivt rustas. Tex har Laduplan och parkerna "bakom" Kyrkogårdsvägen iordningställts.

Allé

Eldning tillåten snart

Vecka 40, 3-9 oktober, är det tillåtet att elda i våra trädgårdar, om vädret så tillåter. Stockholms eldningsbestämmelser finns här.

Alternativet till att elda trädgårdsavfall är att köra det till avfallsanläggningarna i Högdalen eller Östberga. Man kan kompostera en del genom att göra flis av grenar. Föreningen har en kompostkvarn att hyra ut. Se hemsidan

brasa

Rapport från miljövandring

Inspektionsrundan gick i området öster om Gamla Tyresövägen. Generellt håller parkförvaltningen bra ordning, klipper gräsmattor och rensar igenvuxna gångar. Styrelsen kommer att skriftligen påpeka några småsaker.

Parken vid Lagmansplan är områdets statuspark men har efter drygt 90 år blivit skuggad av vackra lindar. Ett fint ställe att ha kvartersfest på, men vad tycker ni som bor runt om? Hör av er till styrelsen!

båtparken
PRESSTOPP! Parkvägen mellan Emilie Högqvists väg och Sockenvägen är grusad på vår begäran!

Nytt att hyra!

Vill du undvika att ha allting själv? Föreningen har köpt nya leksaker för den händige. Skottkärra, multistege, inomhusstege och ytterligare ett tapetbord. Se vidare på vår hemsida/uthyrning.

Tänk på att ni kan hyra bord och stolar om ni ska ha en större fest hemma. Nu till hösten kan kompostkvarnen komma väl till pass.

skottkärra

På gång i området

Det byggs mycket runt om eftersom många flyttar till Stockholm och förortscentrumen behöver större befolkningsunderlag för att överleva. Vi välkomnar alla nya grannar och glädjer oss åt att fler kan få nära till Nackareservatet och världsarvet Skogskyrkogården.

Inom vårt område är det en förskola som planeras i södra änden av Kanslersvägen. Under sommaren har inget hänt med planen, som finns här.

gula dagiset

Facebook och hemsida

Facebookgruppen Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en öppen grupp. Vi lägger ut aktualiteter och ger utrymme för diskussioner. Titta in!

hemsidan finns uppgifter om parkering, sophämtning, byggbestämmelser m.m. Där finns även historiskt material om Skarpnäcks Trädgårdsstad. Några nya bilder har tillkommit.

trädgårdsstaden

Inbrott och klotter

Under sommaren har vi fått in ett par rapporter om inbrottsförsök, men inga inbrott. Att grannar håller uppsikt över varandras hus och tar in varandras post kan bidra positivt.

På klotterfronten är det också positivt lite åverkan. Vi kan alla hjälpas åt genom att anmäla klotter och åverkan till Stockholms stad.

klotter

Inför vintern

Styrelsen kommer att uppvakta trafikkontoret i tid innan snösäsongen, för att framföra våra medlemmars synpunkter och diskutera vad som är en rimlig förväntansnivå.

För att sophämtningen ska fungera även i snö vill vi påminna att vägen till tunnan ska vara skottad och sandad. Tunnan ska inte dras ut i gatan!

vintergata
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se
Anders Wennersten, anders.wennersten@bonetmail.com

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.