logga
trädgårdsstadsföreningen
    
Senaste nytt från
föreningen september 2010
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
pixel
Nu på Facebook!

Nu finns det en Facebookgrupp med namnet Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening. Där kommer vi att lägga ut aktualiteter och ge utrymme för diskussioner. Gå med!

fejset

Eldning på tomten

I Stockholm är det generellt eldningsförbud, främst av hänsyn till allergiker. Under två veckor får man dock elda trädgårdsavfall på sin tomt. På hösten är det vecka 40, dvs fjärde till tionde oktober. Stockholms eldningsbestämmelser.

sticka

Byggnationer i området

Vid Emilie Högqvists väg byggs "stadshus". Information finns på Stockholms hemsida. Samtidigt pågår infrastrukturarbete för husen i korsningen vid Konsum.

Sockenvägen/Holmögaddsvägens bygge krånglar till det för gående. Vi försöker bevaka övergångsställena både här och vid Konsum.

emilie

Är ditt hus i ursprungligt skick?

Föreningen planerar att samla genuina byggnadsdetaljer på hemsidan. Ifall du bor i ett hus med ursprungliga detaljer utomhus eller inomhus och tillåter att vi fotograferar så kontakta styrelsen! Eller du kanske har ritningar?

balkong

Utomhusmiljön

Sommarens sista gräsklippning har genomförts. Vårt område är även för övrigt välskött. Klottersaneringen är exemplarisk.

En stor plump i protokollet är de små parkerna nordost om kyrkogårdsmuren. Vi ska ta upp frågan med stadsdelsförvaltningen.

park

Avfallshämtningen

Under sommaren har sophanteringen fungerat som avtalat. Men det är viktigt att brister i hämtningen anmäls till Stockholms stad.

Vi påminner om att våra avfallstunnor ska stå på tomten, hämtas där av hämtningspersonalen och ställas tillbaks. Kärlen får inte permanent stå på stadens mark utanför tomten.

sopor

Trafikfrågor!

Styrelsen får med ojämna mellanrum frågor om och klagomål på trafiken i vårt område. Vi försöker ha en dialog med Trafikkontoret. 

Aktuella sträckor är Riksrådsvägen till Fogdevägen och Gamla Tyresövägen från Sockenvägen till Pungpinan. Trafikkontoret säger att det är politiska beslut som avgör situationen. Fogdevägen är den enda alternativa vägen till Bagarmossen och får inte spärras av. Gamla Tyresövägen är en genomfartsgata och ska egentligen ha 50 km/h som hastighetsbegränsning.

grind

Historia

Vi vill flagga för vår 80-årsexposé över Skarpnäcks Trädgårdsstad! Den kostar 40 kr för medlemmar i föreningen.

På vår hemsida finns visst historiskt material och länkar till andra källor om svunna tider.

80 år
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se
Anders Wennersten, anders.wennersten@bonetmail.com

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.