Föreningens märke
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening
    
Senaste nytt från föreningen  7 september 2009

Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.

Miljövandringarna

De två trivselvandringar vi gjorde före sommaren resulterade i en rad påpekanden till kommunen. Tyvärr blev det inte samma omedelbara effekt som påpekandena efter våra höstvandringar. Några gångar har blivit uppklippta i slutet av augusti, men grusplanerna har inte rensats och kommunens buskage blockerar fortfarande trottoarer.

Vi har fått både ros och ris för att vi håller koll på vårt område. Vi är inte en smak- och ordningspolis utan syftet är att sporra Stockholms stad att hålla snyggt.

Igenvuxen lekpark

Trafiken

Smittrafiken via Fogdevägen har minskat i och med att den tillfälliga signalregleringen av Sockenvägen upphört.

Det övergångsställe som placerats i kurvan fyller inte sin funktion eftersom folk i stället springer över gatan mellan de två gångstigarna. Styrelsen kommer att uppvakta Trafikkontoret i denna fråga.

Bilkö på Sockenvägen

Uthyrningsverksamheten

Det har i sommar varit stor efterfrågan på partytält och byggnadsställningar. Vi har ett nytt större tält och nya bänkar och bord.

Vertikalskäraren har återigen gått sönder och vi har beslutat att inte ersätta den med en ny. Gå in på vår hemsida för att se vad som finns att hyra.

Byggnadsställning vid hus

Inbrott och skadegörelse

Inga inbrott eller skadegörelse i sommar har uppmärksammats eller har rapporterats förutom det eviga klottret som fortsätter oförtrutet..

Klotter kan anmälas direkt till Stockholms stad, 651 00 00.

Klotter

Sophämtning

Vi anser inte att soptunnorna ska ställas ut på trottoaren för hämtning. Klagomål har framförts till Stockholms stad och till entreprenören både av enskilda fastighetsägare och av styrelsen.

Vi har svart på vitt att vi inte behöver ställa ut tunnorna, men kommer att överlägga med ansvariga politiker innan vi återkommer med en bindande rekommendation.

Soptunna på trottoar

Spela boule i parkerna!

Våra bouleklot används för lite. Det är nu en härlig årstid att öva bouleswingen. Ring Anders Wennersten.


linje

Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Hans Severinson, HS, hans@severinsson.com
Anders Wennersten, AW, anders.wennersten@bonetmail.com
Jan Gustavsson, JG, janne.o.gustavsson@telia.com
 
Om ni har synpunkter på de e-postradresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.