logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
September/oktober 2011
Senaste nytt från
           föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
pixel

Eldning tillåten nästa vecka!

Vecka 40, 3-9 oktober, är det tillåtet att elda i våra trädgårdar, om vädret så tillåter. Stockholms eldningsbestämmelser finns här.

Alternativet till att elda trädgårdsavfall är att köra det till avfallsanläggningarna i Högdalen eller Östberga. Man kan kompostera en hel del, bla genom att göra flis av grenar. Föreningen har en kompostkvarn att hyra ut! Se hemsidan.

eldningstunna

Ömsesidig hänsyn

Parkförvaltningen på stadsdelsnämnden är irriterad på att fastighetsägare använder stans mark som avstjälpningsplats för trädgårdsavfall eller upplag för byggmaterial.

Eftersom vi har bra kontakt med parkavdelningen och de gör sitt bästa för att åtgärda våra påpekanden om underhåll är det viktigt att vi tomtägare inte brister i respekt för deras arbete.

Enligt lag är det förbjudet att förstöra/förändra stans mark. Se vår hemsida vad som gäller eller Stockholms hemsida.

Vi har noterat att förvaltningen rensar rabatter och beskär för fullt.

vildtippen Punpinan

Provsångkväll i Sockenstugan!

För 40 kr får vi sjunga världsmusik i 1,5 timme (2 lektioner) under ledning av SannaStina Roxbåge. Därefter bestämmer vi om vi vill fortsätta sjunga med SannaStina varannan vecka. Priset är 120 kr för 3 lektioner.
 
Är du intresserad? Svara till sockenstugan@gmail.com eller
08 600 15 56.

Ingrid Eckerman, Ordförande
Kollektivhusföreningen Sockenstugan

Sockenstugan

Facebook och hemsida

Facebookgruppen Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en öppen grupp. Vi lägger ut aktualiteter och ger utrymme för diskussioner. 

hemsidan finns uppgifter om parkering, sophämtning, byggbestämmelser m.m. Där finns även historiskt material om Skarpnäcks Trädgårdsstad. 

hemsida
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se
Anders Wennersten, anders.wennersten@bonetmail.com

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via vändande mail.