logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
JUNI 2011
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
pixel

Trädvård i området!

Trafikkontoret har fått en extra tilldelning i sin driftbudget för att vårda träd/planteringar på gatumark!

För vår del innebär det att lönnarna utmed Gamla Tyresövägen kommer att beskäras i juli månad. (De har vuxit sig stora sedan 1920-talet.) Och att rönnarna utmed Kanslersvägen, som aldrig har tagit sig ordentligt, kommer att bli utbytta mot "stora" träd, oxel eller körsbär. Det arbetet sätter igång efter semestrarna.

(Gamla) Tyresövägen

Valborgsfirandet

Den vackra vårkväll då majbrasan tändes blev upptakten till det fina väder vi haft tills nu. Våren sjöngs in av Spontankören, barnen fiskade godispåsar och några bar hem nya växter från lotteriet. Ungdomar höll oss eftersläckare sällskap fram på nattkröken. En lyckad familjekväll som vanligt.

OBS! att den vecka som valborg inträffar är den vecka vi får elda på våra tomter, liksom under vecka 40, 3-9 oktober. 

majbrasa

Utomhusmiljön

Parkförvaltningen är bra att ha att göra med. Vi får gehör för våra synpunkter och just nu håller man på att successivt snygga till de små parkerna som finns i området. Parkerna kan användas för grannskapsfester och lämpar sig utmärkt för boulespel. Föreningen har en uppsättning bouleklot!

Planteringen mellan husen och gatan är kommunens och måste återställas efter grunddräneringsarbete. Se på vår hemsida vad som gäller när man ska gräva runt grunden.

gungcykel

Gropar i våra gator

Gatuunderhållet släpar efter men nu har vi gjort en inspektion i området, tillsammans med Trafikkontoret. Responsen var god och vi räknar med att de flesta av de värsta groparna som orsakar vattensamlingar ska åtgärdas under den varma årstiden! Tjälskott (potthål) kan alla anmäla till Stockholms hemsida. De ska då omedelbart bli igenfyllda.

vattenpöl

Ny exploatering

Vid Kanslersvägens södra ände planeras nu för en förskola, på platsen för ett nedlagt daghem. Det är utlagt som ett enskilt planärende, så det är endast de närmast berörda grannarna som har "rätt" att ha synpunkter, trots att man ändrar detaljplanen från park till tomtmark.

Ärendet är i startskede och finns på Stockholms hemsida, diarie-nr 2007-36258. Löpande information kommer att läggas upp på föreningens Facebook-sida.

gula dagiset

Ska du renovera?

På föreningens hemsida finns goda råd om vad som gäller vid ombyggnad. Dels bygglovsbestämmelser, dels vad du bör ta hänsyn till för att inte förvanska arkitekturen.

Föreningen planerar att samla genuina byggnadsdetaljer på hemsidan. Ifall du bor i ett hus med ursprungliga detaljer utomhus eller inomhus och tillåter att vi fotograferar så kontakta styrelsen! Eller du kanske har ritningar?

bygge

Ny miljövandring!

Torsdagen den åttonde september gör vi en vandring genom vårt nordöstra område för att titta på hur parkmarken sköts. Det finns fyra kvartersparker som kunde användas mer. Framförallt Lagmansplan, populärt kallad båtparken, är en pärla.

Här inspekteras parken för första gången, på 1920-talet.

Lagmansplan

Trafikfrågorna

Biltrafiken i området har varit ett debattämne sedan 1950-talet. År 1991 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att Skarpnäcksleden från Nytorps gärde till Tyresövägen, bakom Bagarmossen, inte skulle byggas och Sockenvägen är således den enda tillfarten till Bagarmossen.

Stor del av trafikbelastningen i området beror på denna lösning. Så länge politikerna inte tar tag i problemet är vi tvungna att acceptera situationen.

Styrelsen undersöker nu åter möjligheter att begränsa smittrafiken till Bagarmossen via Fogdevägen.

trafik

Öppen Fiber

Ett antal fastighetsägare har fått erbjudande om att ansluta till ett fibernät för datakommunikation som Telia Operator Business gräver ned i vårt område.

Telia kommer att ha ett informationsmöte i Kärrtorps Gymnasiums aula den 5 juli, mellan klockan 18 och 21. Aktuell websida.

telia öppen fiber

Facebook och hemsidan

Facebookgruppen Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en öppen grupp. Vi lägger ut aktualiteter och ger utrymme för diskussioner. Titta in!

På vår hemsida finns bland annat uthyrningsmaterielen listad. Vi har just beslutat att inköpa ny materiel, som så fort den är på plats kommer att läggas upp på hemsidan.

ställning

Press stop!

Vi tänker avyttra två stålstegar som finns i materielboden! Först till kvarnen får dem för 40 kronor styck! Ring materialförvaltaren. Se hemsidan/uthyrning.

stege
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se
Anders Wennersten, anders.wennersten@bonetmail.com

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.