Senaste nytt från föreningen 1 juni 2010

Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.

Valborg lyckad igen

Trots ett inte helt perfekt väder var det stor uppslutning vid föreningens brasa vid Kanslervägens ände. Vårens ankomst värmde och många gick hemåt med en blomstervinst från lotteriet. Fiskdammen länsades och det avnjöts kaffe med dopp. Ett stort tack till Spontankören!


Välkommen till området!

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening har fått nya medlemmar i Pungpinan. Kedjehusen på Rönnapelvägen är inflyttade och flyttlassen går till husen på Vildapelvägen på andra sidan.

Kv Sparsamheten är finalist till Årets Stockholmsbyggnad!


Bygget vid Kärrtorps bollplan

Markarbeten för husen utmed Emilie Högqvists väg är på gång. De kommer att få adressen Sophie Sagers Gata. Information finns på Stockholms hemsida.


Utomhusmiljön

Vinterns långvariga snötäcke har fått råttorna att överleva i stor mängd och hela söderort är drabbat. Skadedjursbekämpning är inkluderat i villa-hemförsäkringarna! För råttproblem på stadens mark kan ni vända er till Stockholms stad.

Vi låter stadsdelsförvaltningen få en chans att snygga upp parker och planteringar efter våra tidigare påpekanden. Nya miljövandringar är inplanerade till 24/8 (Pungpinan) och 29/8 (väster om Ga Tyresövägen). Se hemsidan!

Inga inbrott har skett (enligt polisens statistik) och stadens klottersanering har fungerat utmärkt!


Glöm inte att boka partytält till kräftskivan

Uthyrningen av tält och bord och stolar går för högfart nu i studenttider. På sommaren är det byggnadsställningarna som är efterfrågade. Se på vår hemsida vad som finns.


Är ditt hus i ursprungligt skick?

Föreningen planerar att samla genuina byggnadsdetaljer på hemsidan. Ifall du bor i ett hus med ursprungliga detaljer utomhus eller inomhus och tillåter att vi fotograferar så kontakta styrelsen! Eller du kanske har ritningar?

Avfallshanteringen

Under vintern har det p.g.a. snön varit si och så med sophämtningen. Entreprenören har dessutom fått betala viten för brister i hämtningen. Nu verkar det fungera, men det är oerhört viktigt att anmäla felaktigheter till Trafikkontoret på Stockholms hemsida, eller per telefon 508 465 40.

Vi påminner om att våra avfallstunnor ska stå på tomten, hämtas där av hämtningspersonalen och ställas tillbaks. Soptunnorna får inte permanent stå på stadens mark utanför tomten.

Utförliga regler har delats ut i era brevlådor, och de finns även på vår webbplats. Hör av er till styrelsen ifall brister inte rättas till. Vi har en bra dialog med trafikkontoret i denna fråga.


Nu på Facebook!

Nu finns det en Facebookgrupp med namnet Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening. Där kommer vi att lägga ut aktualiteter och ge utrymme för diskussioner. Gå med!

Flygfältsvänner!

Anders som är drivande i nätverket Gamla Skarpnäcks Vänner (Facebookgrupp) genomför en torpvandring på fältet den 3 juli 14.00, och har ett uppstartsmöte för dem som vill vara med att dokumentera och berätta om Flygfältets historia den 21 augusti 14.00. Alla intresserade är välkomna att delta!
linje

Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson, JG, janne.o.gustavsson@telia.com
Anders Wennersten, AW, anders.wennersten@bonetmail.com
 
Om ni har synpunkter på de e-postradresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.