Senaste nytt från föreningen  15 december 2009

Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.

Sophämtningen

Efter positiva samtal med Stockholm trafikkontor har vi kommit överens om att våra avfallstunnor ska stå på tomten, hämtas där av hämtningspersonalen och ställas tillbaks.

Soptunnorna får inte permanent stå på kommunens mark utanför tomten.

Denna ordning gäller från och med 1 januari, och inte hämtade sopor eller tillbakaställda tunnor ska omedelbart anmälas till Trafikkontoret. Telefon 508 465 40.

Utförliga regler har delats ut i era brevlådor, och de finns även på vår webbplats.


Brevlådorna

Några fastighetsägare har fått backning på sina brevinkast. Då detta är en arbetsmiljöfråga kan inte föreningen agera. Vi rekommenderar att man tar kontakt med Posten om exakta mått på placeringen. Generellt gäller att lådan/inkastet ska sitta på en höjd av ca en meter.


Inbrott och vandalisering

Visst förekommer det både stölder och skadegörelse, vilket några medlemmar påpekat. Till exempel har kopparstuprör stulits mitt på ljusa dagen!

Att vi som bor i området håller ögonen öppna är viktigt för att minimera inbrottsrisken. Att soptunnorna inte längre behöver dras ut gör att det inte så tydligt syns vilka som inte är hemma.


Den yttre miljön

Efter vår senaste trivselvandring hände inte så mycket från kommunens sida. Men en uppsnyggning av parken bakom Riksrådsvägen, Statsrådsvägen, Kanslersvägen och Fogdevägen är på gång. Häckarna har klippts och ogräs rensats bort.

Våra väldigt gropiga gator har fotograferats och vi har skickat ett påpekande till Trafikkontoret.


Trafiken

Vårt område är omgivet av huvudgator, vilket innebär störning från trafiken. Just nu är smittafiken Statsrådsvägen till Fogdevägen ett större problem. En aktionsgrupp utmed Riksrådsvägen försöker påverka våra politiker att begränsa genomfartstrafiken. Styrelsen har hittills bidragit med tidigare erfarenheter.


Nya fastighetsägare önskas välkomna!

Det hästskoformade huset vid Pungpinetorpet är inflyttat och i kedjehuslängan utmed Gamla Tyresövägen, mot Pungpinan,  pågår inflyttning. Välkomna!

linje

Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Hans Severinson, HS, hans@severinsson.com
Anders Wennersten, AW, anders.wennersten@bonetmail.com
Jan Gustavsson, JG, janne.o.gustavsson@telia.com
 
Om ni har synpunkter på de e-postradresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.