Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Översiktsbilder

Alla bilder är klickbara för större bild

Foto: Otto Sköld Sthlms Stadsmuseum

Området mellan Kansler och Riksrådsv 1935

Foto: Otto Sköld Sthlms Stadsmuseum

Området vid Skattmästarv 1935

Foto: ©Sthlms Stadsmuseum

Pungpinan 1935

Foto: ©Sthlms Stadsmuseum

Samma tid

Bilder och berättelser per gata/område

Omkring Pungpinan & före bebyggelse

S&Ö Pungpinan/Lugna Gatan

N&V Pungpinan/Skarpnäcksvägen & lekparken

Nämndemans- och Sekreterarbackarna

Tistelvägen, Sockenvägen, Emilia Högkv, Talmasngränd

Kanslerv-Riksrådsv-Statsrådsv mm

Presidentv, Skattmästarv, Hagtornsv (gatunr över 30)

Väster om G:a Tyresöv

- - - - - - - - - - -

Länsmansvägen 17

Vinterbilder

Sommarbilder2001

Sommarbilder 2002

Rivningen av Spårvagnsstallarna, 1980